تغذیه سالم پیشنهادی شماره هشتم

در مواقعی که بدن دارای ضعف است یا سرما خورده اید دمنوش سیب و دارچین می تواند بسیار مفید باشد. سیب همراه با پوست +یک تکه چوب دارچین+آب جوش سه الی چهار فنجان.حدود ۳۰ دقیقه دم بکشد تا سیب کاملا پخته شود.

منبع