تغذیه سالم پیشنهادی شماره دو

توفو، پنیری است که با انعقاد شیر سویا به دست می آید،پنیر سویا همانند شیر سویا منبع غنی پروتئین و ویتامین های گروه Bاست. که در رژیم گیاهخواری می تواند جایگزین گوشت شود.حاوی مقدار زیادی کلسیم .

منبع

پاسخ دهید