تغذیه سالم پیشنهادی شماره یک

۱/۴ فنجان بادام را چرخ کرده و بصورت پودر در آورید پودر بادام معادل ۲ قاشق را با نصف موز مخلوط کرده و میکس میکنیم شیرینی آن را چک میکنیم و عسل می ریزیم سپس پودر دارچین و یخ میریزیم.

منبع

پاسخ دهید